Informację o opłatach wysyłamy na adres e-mailowy rodziców na początku miesiąca