Rodzice, którzy chcą zgłosić dziecko do naszej Ochronki składają w przedszkolu podanie o przyjęcie dziecka. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca roku kalendarzowego w którym dziecko od września ma rozpocząć edukację w przedszkolu. Rodzice, którym bardzo zależy na przyjęciu dziecka do naszej Ochronki składają podanie ( i rezerwują miejsce) tuż po urodzeniu dziecka.

Zgłoszenie dziecka do Przedszkola jest wyrazem akceptacji rodziców na proponowany w nim system wychowania i koncepcję pracy. 

Podanie powinno zawierać:

  • dane rodziców ( wraz z adresem, telefonem i adresem mailowym)
  • dane dziecka ( wraz z datą urodzenia)
  • zaznaczenie na który rok przedszkolny jest składane podanie
  • krótkie uzasadnienie dlaczego Rodzice wybierają nasze przedszkole

Na wolne miejsca w przedszkolu w pierwszej kolejności przyjmowane są:

  • rodzeństwo dzieci uczęszczających do naszego Przedszkola
  • dzieci obojga rodziców pracujących
  • dzieci z rodzin wielodzietnych

Rekrutacja odbywa się do 30 kwietnia.

Po tym terminie, w ramach wolnych miejsc, jest możliwa rekrutacja uzupełniająca.