Czas zbliżania się do Boga i ludzi…

Niech ten czas, kiedy z wdzięcznością przeżywamy i rozważamy Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, będzie czasem zbliżania się do Boga i ludzi. Czasem otwierania się na ich miłość. Z darem modlitwy na okres Bożego Narodzenia Siostry i Panie pracujące w przedszkolu