Rekrutacja 2023/24 i 2024/25 – zapraszamy już teraz

ZAPRASZAMY – REKRUTACJA TRWA – MAMY MIEJSCE DLA TWOJEGO DZIECKA

Jeżeli szukasz przedszkola w którym dzieci są szczęśliwe. Przedszkola, które może być przedłużeniem
domu rodzinnego, tj. panują w nim kameralne warunki, małe grupy, starsze dzieci wspierają młodsze.
Przedszkola, w którym oprócz nauki dzieciom przekazywane są wartości, to serdecznie zapraszamy do
naszej Ochronki.

Przedszkole przyjmuje dzieci, których Rodzice pragną powierzyć je opiece wychowawczej tej placówki,
utożsamiają się z systemem wartości w duchu którego prowadzona jest Ochronka i zobowiązują się do
współdziałania z przedszkolem w wychowywaniu swoich dzieci.

Do przedszkola uczęszczają dzieci 3-6 lat. Na zasadzie wyjątku może być przyjęte dziecko, które
ukończyło 2,5 roku życia.

W naszej Ochronce jest oddział 6-latków (zerówka).

Aby zgłosić dziecko do naszego przedszkola proszę złożyć podanie zawierające prośbę o przyjęcie wraz
z danymi dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia) i danymi rodziców ( imiona, nazwiska, adres, kontakt
telefoniczny i mailowy) oraz krótkim uzasadnieniem podania.

Na rozmowę rekrutacyjną można się umówić pisząc na maila: ochronka.komorow@gmail.com lub
dzwoniąc do Siostry Łucji (dyrektor przedszkola) pod numer 601 410 205.

Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia.